Testy na smrtelná a jiná onemocnění

200,00 Kč

Veterinární péče o zvířátka v útulku je velmi důležitou součástí správného chodu útulku. Váš příspěvek bude použit na úhradu veterinárních nákladů, které jsou nezbytné pro to, aby byla zvířátka v dobré kondici. Jak to funguje? Po uhrazení částky Vám na Vámi zadanou emailovou adresu bude doručen ke stažení certifikát s fotografií a poděkováním za dané odvětví veterinární péče, které jste podpořili. Tímto krásným certifikátem můžete obdarovat někoho ze svých blízkých a zároveň po dohodě s námi přijet zvířátka k nám do útulku navštívit. Velmi děkujeme. Podrobnější popis naleznete níže.

Počet
In Stock

O letošních Vánocích budete moci přispívat kočičkám a pejskům na veterinární péči v sedmi různých kategoriích. Startovat budeme na částce 200 Kč a v košíčku si můžete znásobit tuto částku do výše vašich možností. Dárce, který bude chtít příspěvek navýšit kupříkladu na 1000 Kč, vloží do košíčku pětinásobek základní částky.

V této kategorii „Testy na smrtelná, bakteriální a parazitární onemocnění“ bychom vám rádi přiblížili typické vstupní veterinární testy, ale také proces potvrzování daného onemocnění diagnostickou laboratoři.

Veterinární testy na smrtelná onemocnění FIV a FeLV podstoupí každá nově příchozí srdíčková kočička do útulku. V případě pozitivního výsledku veterinárního rychlotestu je nutné zaslat vzorek krve k hlubšímu rozboru prostřednictvím diagnostické laboratoře, tzv. PCR vyšetření. Onemocnění FIP je specifická záležitost, která se dá diagnostikovat opět metodou PCR jedině v rozpukové fázi.

Další testy, a není jich málo, již nepodstupuje každá kočička, ale pouze ta, která na krevní zkoušce či v rámci jiné diagnostiky vykazuje podezření na daný druh onemocnění. V těchto situacích se opět uskuteční zkouška v rámci veterinárního testu, takový test však opět potvrdí jen skutečnost, že se kočička s tímto onemocněním setkala – typicky například toxoplazmóza, parazitární onemocnění s nezbytnou nutností zaslání vzorku krve do diagnostické laboratoře.

Základních veterinárních testů je však celá řada, některé při potvrzení pozitivity rozpuk nemoci odhalí již v probíhající fázi. Z trusu lze již základním testem odhalit například virové onemocnění FPV (panleukopenie) anebo například parazitární onemocnění způsobené girardiemi. Testování předchází podezření např. v rámci výsledků krevní zkoušky anebo probíhajícího průjmu.

Na spoustu nemocí původů virových, bakteriálních, parazitárních, nádorových a dalších je nutné zaslat vzorky krve, trusu, suchých i mokrých stěrů, proplachů nebo odebraných vzorků orgánů bez předchozího testování přímo do diagnostických laboratoří. Například z nátěru na sklíčko, který je posléze zkoumán pod mikroskopem, je možné odhalit zánětlivé, nádorové a jiné buňky, opět s nutností zaslání vzorku do diagnostické laboratoře.

Testy na smrtelná, bakteriální a parazitární onemocnění, vážení a milí dárci, jsou zásadním a důležitým předpokladem pro orientaci ve zdravotním stavu dané kočičky.  Proto jsme se rozhodli do jednoho z „balíčků“, které můžete zakoupit našim kočičkám pod stromeček zabalit právě náklady na tyto testy.

Velmi srdečně děkujeme vám všem, kteří jste se rozhodli našim srdíčkovým kočičkám darovat to, co je pro ně nejdůležitější – ZDRAVÍ.

1967 ks

Specifické reference