Koncepce a produkce: Srdcem pro kočky, z.s.

Všechna práva webů na doménách *.srdickovanadilka.cz  jsou vyhrazena provozovateli. Bez předchozího písemného souhlasu správce srdickovanadilka.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na srdickovanadilka.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Články, jejichž přímým autorem není srdickovanadilka.cz, lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů (zdroj článků je vždy uveden).

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Evropská komise dává spotřebitelům možnost řešit spory online na jedné ze svých platforem, a to na základě čl. 14, odst. 1 nařízení ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako portál, kde mohou zákazníci dosáhnout mimosoudního vyrovnání ve sporech plynoucích z online nákupů a kontraktů na služby.